Product category: 135mm (5.31")

KC-824 MINAMO-KAZE PETTY 135MM
400.00
YH3003 Petty 135mm by Minamoto Kotetsu
66.09
KC-464 Blue steel Petty 135mm w/ Red sandalwood handle by Kanetsune Seki
230.00
KC-924 Petty 135mm by Kanetsune Seki
120.00
KC-944 Petty 135mm by Kanetsune Seki
80.00